Zasady wynajmu

  • Podpisujemy umowę na czas określony tj. 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok.Wszystkie transakcje obsługujemy bezgotówkowo. Dla każdego najemcy generujemy indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wszystkich płatności związanych z najmem. Dzięki czemu masz stały wgląd do pełnej historii płatności.


  • Wymagamy wpłaty kaucji w pełnej kwocie. Jest ona sumą czynszu wraz z opłatami powiększoną o 100 zł. Jest to warunek konieczny do otrzymania kluczy.


  • Oddajemy najemcom lokal czysty i w dobrym stanie technicznym i tego też oczekujemy w momencie odbioru lokalu. 


  • Dajemy możliwości szybszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Możesz znaleźć kogoś na swoje miejsce lub uiścić wpłatę w wysokości trzykrotności czynszu najmu.


  • Wymagamy, aby nasi najemcy byli wiarygodni, prosimy o udokumentowanie formy zatrudnienia. Jeżeli jeszcze nie posiadasz stałego dochodu, zobowiązany będziesz do dostarczenia oświadczenie o poręczeniu, którego wzór jest zawarty jako załącznik do umowy najmu.


  • W trosce o komfort nie dajemy możliwości zamieszkania w naszych mieszkaniach ze zwierzętami.